Paaudzi, kura tagad jau skolo savus bērnus, audzināja citos laikos. Bērnu audzināšanas metodes bija visai atšķirīgas.

Ir vecāki, kuri, nevēloties piedzīvot savu vecāku pieļautās kļūdas, stingri sev nosolās: "Es pret saviem bērniem tā nerīkošos!" Ir vecāki, kuri neapzinoties pieļauj identiskas kļūdas kā pašu vecāki.

Netaisnība, sodīšana, nodevība, neticēšana un bērna vēlmju totāla ignorēšana – ir tikai dažas lietas, kas, bērnam pieaugot, var kremt visu mūžu.

Padomā, vai arī tu savā atmiņu vācelē esi ielicis kādu lietu, ko līdz galam nevari piedot saviem vecākiem. Padalies ar savu stāstu ar mums, iesūtot savu pieredzi, izmantojot pievienošanas pogu zem raksta, vai arī sūti uz epastu calis@delfi.lv.

Visus stāstu apkopos portāls "Cālis", lai izveidotu vienu rakstu, ko vecāku rīcībā bērns visvairāk pārdzīvo, ko visgrūtāk piedot.