Saposušies skolotāji, paaugušies bērni, saviļņoti vecāki, rudens ziedi, draugu tikšanās, dziesmas, direktoru uzrunas, pirmās mācību stundas – tas veido īpašo 1. septembra noskaņu.

Kas vēl notiek Zinību dienā? Cik atšķirīgi ir skolu scenāriji Zinību dienas norisei? Kā skolēni izjūt jaunā mācību gada sākumu? Kā to svin ģimenēs? Vai šo kalendāra datumu pamana arī tie, kuru saimēs nav skolasbērnu?

Ar svinībām tiek iezīmēts arī jaunā studiju gada sākums augstskolās. Tā, piemēram, Latvijas Universitāte jaunos studentus aicina kopā Aristoteļa svētkos. Kā skolēni, tā studenti piedalās skolu, augstskolu, pilsētu pašvaldību un citu institūciju rīkotajos publiskajos pasākumos, koncertos. Taču viņi labprāt organizē savus svētkus arī paši – līksmojot draugu kompānijās. Vai neformālajos saietos tiek ievērotas sevišķas tradīcijas, kuras atkārto gadu no gada?

Mudinām dalīties savos Zinību dienas iespaidos, atbildot uz jautājumiem, kā arī iesūtīt svinību reportāžu.

Aptauja veidota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētniekiem, kuri turpina iepazīt svētku svinēšanas un īpašu dienu atzīmēšanas paradumus mūsdienu Latvijā.

Atmiņas vai personīgo pieredzi, piedaloties Maija dziedājumos, aicinām iesniegt arī Latviešu folkloras krātuves elektroniskajā vietnē "LFK jautā".

Pētījums noris ERAF finansētā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040).