"Mīlestība pret mākslu un vēsturi ir stiprāka par likumiem. Nu, ko lai saka, mums arī šis gramofons ļoti patika," raksta video autors, kurš vēlējies palikt anonīms.

Kļūstiet par DELFI Aculiecinieku! Sūtiet foto, video reportāžas vai savu viedokli par sabiedrībā aktuāliem notikumiem uzaculiecinieks@delfi.lv vai reģistrējieties un kļūstiet par DELFI Aculiecinieka autoru! Reģistrētie autori par publikācijām saņem DELFI dālderus, kurus iespējams apmainīt pret vērtīgām balvām.