"Burtiski pusotras stundas laikā palu ūdeņi no apkārtējiem mežiem aizskaloja ceļu. Mēs nevarējām izbraukt, tāpēc nācās gaidīt, kad atbrauks palīgspēki - traktors - un mūs izvilks. Jāsaka paldies arī ugunsdzēsējiem, kuri arī mēģināja mūs glābt, taču rezultātā paši iestrēga.

Pēc aculiecinieku stāstiem aptuveni stundas laikā visa teritorija bija ūdens apskalota."