Gluži tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz ievērojamu Ābolu balles apmeklētāju atsaucību guva "Pūres Dzirnu" mobilā sulu spiede, kas spēj sasmalcināt ābolus un izspiest sulus.

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, pie jaunām ābelītēm tika arī baznīcas ābeļdārzs, tāpat Ugunspļavā sestdien atklāja jaunu instalāciju - zelta ābeli. Ābolu balles tradīcijas iedibinātājs, mūziķis Igo pasniedza simbolisku zelta ābolu cilvēkam, kas šī pasākuma īstenošanā ieguldījis ārkārtīgi daudz darba.

Interesentiem savu veikumu un dažādus ar āboliem saistītus produktus izrādīja un tirgoja mājražotāji un rokdarbnieki, savukārt bērni sacentās dažādās jautrās spēlēs un stafetēs, tostarp noskaidrojot ātrāko ābolu ēdāju un precīzāko metēju.

Nu jau tradicionāli Ābolu balles diena bija arī Jūrkalnes mākslas plenēra izstāžu noslēgums, kā arī pēdējā diena. lad Jūrkalnes krodziņos varēja apskatīt šī gada plenērā tapušos darbus.