Apvidus šķēršļu pārvarēšanas sacensībās ikviens stiprinieks varēja pārbaudīt spēkus Ķoņu kalna apvidū, un, lai to izdarītu, dalībniekiem bija vajadzīga gan veiklība, gan precizitāte un līdzsvars.

Sacensībās piedalījās sportisti no Naukšēnu novada un no kaimiņu novadiem.

Ķoņu kalns pazīstams kā lielākais drumlins Austrumeiropā. Kalna apkārtnē ir iekārtota estrāde, kurā notiek dažādi pasākumi, un te aplūkojamas vietējo mākslinieku izgrebtās koka figūras.

Redakcijas piebilde:


Drumlini (no īru valodas droimnín — 'maza grēda') ir iegareni, parasti lielās grupās sastopami, ledāja kustības virzienā orientēti pauguri, kas veidoti no morēnas materiāla.

Tie ir šauri, līdz piecus kilometrus gari un 5-20 metrus augsti vaļņveida pauguri ar nogāzēm. Drumlini kopā ar tajā pašā virzienā vērstām šaurām un garām ieplakām veido plašus apvidus - drumlinu laukus

Ievērojamākais drumlinu lauks Latvijā ir Burtnieku drumlinu lauks (augstākais paugurs ir 92,6 metrus augstais Ķoņu kalns), kas plešas no Valmieras uz ziemeļrietumiem, iesniedzoties Igaunijas teritorijā.