Grāmatas vizuālo tēlu, tāpat kā iepriekšējām grāmatām saules dainu sērijā, veidojis mākslinieks Ilmārs Blumbergs. Grāmata nākusi klajā izdevniecībā "Pētergailis".

Vaira Vīķe-Freiberga grāmatas ievadā raksta: "Šajā sējumā mēģināsim izcelt tos dainu motīvus, kam uzmanības centrā ir saules gaišums un spožums, kā arī izsekot tām ļoti bagātajām simboliskajām domu asociācijām, ko saules gaisma un tās mirdzums izraisījuši dainu dziesminiekos."

"Saule" bija arī temats diskusijai, kurā piedalījās:

V.E.Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs; - Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors, fiziķis Jānis Klētnieks - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Prognožu nodaļas vadītājs Andris Vīksna, "Trejādas saules" mākslinieks Ilmārs Blumbergs un grāmatas autore.


Pasākumā muzicēja folkloras kopa "Saucējas" un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas studenti.

Grāmata nākusi klajā ar Valērija Belokoņa atbalstu.

2010.gada pavasarī klajā nāca Vairas Vīķes-Freibergas eseju grāmata "Kultūra un latvietība".

Saules dainu sērijā līdz šim iznākušas:
"Trejādas saules. Kosmoloģiskā saule." (1997)
"Trejādas saules. Hronoloģiskā saule." (1999)
"Trejādas saules. Meteoroloģiskā saule. Siltā saule." (2002)

Pēdējā grāmata, kas šajā saules dainu pētījumu sērijā plānota ir "Trejādas saules. Mitoloģiskā saule."

Šo ziņu ir iesūtījis reģistrēts 'DELFI Aculiecinieka' autors. Sūtiet foto, video reportāžas 'DELFI Aculieciniekam' - aculiecinieks@delfi.lv vai reģistrējieties, pelniet DELFI dālderus un tieciet pie vērtīgām balvām