Kā redzams un dzirdams video, pietiekami liela intervāla neievērošana šaurajā Ūnijas ielas posmā novedusi pie divu auto sadursmes.

"Ievēro intervālu, ja brauc šaurajās ielās! Ja nejuti to, tad apstājies vismaz!" aicina Jurijs.