Svarīgi uzsvērt, ka par pirmajām 1200 kWh visas mājsaimniecības maksās šī brīža tarifu – 8,25 santīmus par kWh. Tātad tas nozīmē, ka tās ģimenes, kas patērē vairāk par noteiktajām 1200 kWh, jauno tarifu 10,74 santīmus maksās ne no 1.aprīļa, kad tarifi stātos spēkā, bet tikai no brīža, kad šis patēriņš pārsniegtu šo apjomu. Saprotams, ka sabiedrība ir jūtīga pret jebkurām izmaiņām un vairāk par visu vēlētos, lai to nebūtu. Tādēļ šonedēļ mūsu ausīm tīkamākā ziņa būs, ka regulators ir noraidījis tarifu plānu, pavēstot, ka tā palielināšana nav pamatota. To veikli izmanto pat opozīcijā esošās partijas, organizācijas, musinot iedzīvotājus vākt parakstus.

Tomēr, vai šoreiz ziņa, ka regulators ir noraidījis tarifu plānu, patiešām būs sabiedrības interesēs? Visticamāk, ka nē, jo šādā gadījumā "Latvenergo" iesniegs jaunu tarifu plānu, kurā visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā patēriņa, būs paaugstinātais tarifs – 10,74 santīmu. Tātad tā būtu slikta ziņa 450 tūkstošiem ģimeņu, kuras šobrīd iesniegtais elektroenerģijas tarifu plāns patiesībā neskartu. Arī pārējie elektroenerģijas lietotāji nebūtu ieguvēji, jo arī tiem būtu jāmaksā paaugstinātais tarifs jau no pirmās kWh, nevis no 1201 kWh.

Jāņem vērā vairāki būtiski apsvērumi. Pirmkārt, regulators pēc Ministru kabineta noteikumiem vairs nelemj par gala elektroenerģijas tarifu pamatotību, bet gan tikai pārbauda aprēķinu atbilstību metodikai. Tātad tas var noraidīt tarifu plānu, tikai pamatojoties uz aprēķinu nepareizību un neprecizitāti vai arī, piemēram, norādot, ka nedrīkst diferencēt tarifu pēc patēriņa. Šādā gadījumā "Latvenergo" iesniedz jaunu tarifu plānu jau ar vienādi paaugstinātu tarifu visiem, ko regulators vairs nevar noraidīt.

Otrkārt, nav iespējama situācija, ka "Latvenergo" neiesniegtu jaunu tarifu plānu, jo tā pienākumos ir izlīdzināt regulētā un brīvā elektroenerģijas tirgus tarifus, pretējā gadījumā to var definēt kā konkurences pārkāpumu vai ierobežošanu. Respektīvi, "Latvenergo" šāds lēmums bija jāpieņem jau pirms diviem gadiem, kad Latvija pievienojās brīvajam elektroenerģijas tirgum. Šo lēmumu ilgāk atlikt vairs nav iespējams regulējošo EK direktīvu dēļ.

Līdz ar to, gaidot regulatora lēmumu šonedēļ, mums ir nopietni jāizvērtē, kurš no tiem būs mūsu interesēs. Vai šoreiz ziņa medijos par noraidītu tarifu plānu patiešām būs tā ziņa, ko vēlēsimies dzirdēt?

D.Drozds, RTU absolvents