Vēstulē ciema iedzīvotāji lūdz palīdzību 8,74 hektārus plaša priežu meža aizsardzībā, kurš nu tiekot pakļauts pilnīgai izciršanai no šā gada 4. janvāra. Lasītājs uzsver, ka zemesgabals, kas tagad tiek 100% izcirsts, atrodas tieši pie iedzīvotāju nekustamo īpašumu žogiem, blakus purvam un saucas "Kaiceles Pļavas". Vēl pirms 10 gadiem zemesgabalam bijis aizsargājamās teritorijas statuss, norāda "Delfi" lasītājs.

"Bijām Garkalnes pagasta būvvaldē un bija saruna ar būvinspektoru, kurš mums apstiprināja, ka šis zemesgabals nesaņēma būvatļauju, atļauju pārplānošanai, statusa izmaiņu. Un būvēt tur nav iespējams, sakarā ar to, ka rudenī un pavasarī šo un blakus esošo zemes gabalus appludina ar ūdeni no nelielas upes tuvumā," stāsta lasītājs.

"Mums ir aizdomas, ka šeit ir atklāta mežziņa korupcija no mums nezināma zemesgabala īpašnieka puses par atļaujas saņemšanu 100% meža izciršanai. Mēs iesniedzām iesniegumu Rīgas rajona Prokuratūrā. Bet mēs ļoti labi saprotam, kamēr noritēs birokrātiskais process, gadsimtu priežu mežs jau tiks izcirsts, bet zemesgabala īpašniekam, iespējams, pēc tam uzliks nelielu naudas sodu administratīvā kārtībā," stāsta Smoļins.

Savukārt Valsts meža dienesta Mežsaimniecības daļas vadītājs Normunds Knēts portālam "Delfi" norādīja, ka konkrētā meža īpašnieks Valsts meža dienestā 2016. gada nogalē iesniedzis iesniegumu, kurā norādījis vēlmi īstenot koku ciršanu savā īpašumā, jo mežaudze atbildusi Meža likumā definētajām prasībām – ir sasniegts mežaudzes galvenās cirtes vecums un nogabalu kopējā platība nepārsniedz divus hektārus.

"Valsts meža dienests akceptēja iesniegumu un pieņēma lēmumu par koku ciršanas atļauju, jeb apliecinājumu koku ciršanai. Lēmumu pieņēma valsts meža dienesta amatpersona – mežzinis. Lēmumā paredzētais cirtes veids ir kailcirte 1,96 ha platībā. Ciršanai paredzētā platībai nav reģistrēti dabas vai vides apgrūtinājumi, kuri varētu ietekmēt vai ierobežot koku ciršanu," sacīja Knēts.

"Analizējot pašvaldības saistošos noteikumus, kuri ir publiski pieejami, nav konstatēts, ka šai teritorijai būtu kādi īpaši ierobežojumi koku ciršanai. Pašvaldības teritorijas plānojumā konkrētā teritorija atbilst saimnieciskajiem mežiem," turpina VMD pārstāvis.

Viņš arī norāda, ka pašvaldība konkrētā teritorijā nav lēmusi par ierobežojumiem koku ciršanai. Katrs īpašnieks ir tiesīgs pieņemt lēmumus par savu īpašumu, ja tie ir tiesiski, bet valsts institūcija, šajā gadījumā, Valsts meža dienests, savos lēmumos var vadīties tikai no tiesiskām normām.