VVD Daugavpils RVP inspektori veica un joprojām turpina upes apsekošanu un beigto zivju uzskaiti upes posmā no Ančkinu ciema Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā līdz Renģertova ciemam Sutru pagastā, Līvānu novadā. Masveida zivju bojāeja nav konstatēta.

Visticamāk, zivju bojāeju Feimankas upē varēja izraisīt īslaicīga neattīrītu notekūdeņu noplūde no AS „Preiļu siers” ražotnes Preiļu pilsētā, jo uzņēmuma ražošanas procesā otrdienas naktī, 17. jūlijā, bija notikusi avārija. Radītā piesārņojuma apjoms šobrīd tiek precizēts. Piesārņojums, pārvietojoties pa Feimankas upi, lokalizējās upes seklākajās vietās un ir izraisījis lokālu zivju bojāeju. Situāciju pasliktināja arī augstā gaisa temperatūra, informē VVD.

Šobrīd “Preiļu siers” strādā pie avārijas situācijas novēršanas. Notekūdeņi pašreiz tiek uzkrāti ražotnes teritorijā esošajos betonētajos dūņu laukos. Uzņēmumam ir jāveic monitorings notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdes vietā Preiļupītē, kā arī jānodrošina citi preventīvie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi.

VVD Daugavpils RVP ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību pret “Preiļu siers” par VVD neinformēšanu par radušos avārijas situāciju. Tiks veikts arī zivju resursiem nodarītā zaudējuma aprēķins.

VVD pārstāve Maruta Bukleviča portālam "Delfi" pastāstīja, ka šobrīd tiek skaidroti lietas apstākļi. "Kolēģi vēl vakar apsekoja upi un skatījās, vai vēl kādā upes posmā neparādās bojā gājušās zivis. Tāpat tiks pieprasīti paskaidrojumi no uzņēmuma. Tad, kad tie tiks izskatīti, tad arī precīzi būs zināms, vai tas ir šīs avārijas iemesls," skaidroja Bukleviča.

Dienesta pārstāve uzsvēra, ka, ja ir kādi pārravumi vai negadījumi, vai avārijas situācijas uzņēmumā, kuram VVD ir izsniedzis piesārņojošās darbības atļauju, par to ir jāinformē attiecīgais dienests. "Tas šajā gadījumā nebija noticis, tāpēc lietvedība ir uzsākta. Lietvedības gaitā tad mēs arī precizēsim visus tos apstākļus, tad tas būs precīzi zināms, kāds ir iemesls zivju bojāejai," atzina Bukleviča.