"It kā ir Satversme, kas skaitās valsts pamatlikums. Kurā brīdī un kapēc Latvijas Satversmes tiesa kļūst par Republikas tiesu un nav vairs valsts [tiesa]?

Kāpēc pasē es esmu Republikas pilsonis, ne valsts pilsonis? Kapēc ir "Latvijas valsts meži", nevis Republikas meži?

Man kā Latvijas pilsonim ir jāapliecina patriotisms un mīlestība pret savu valsti, vai tomēr Republiku?

Kapēc valsts institūciju nosaukumos tik spēcīgi un bieži nelietderīgi valkā vārdu Republika, ja reiz mēs esam valsts, bet republika ir tikai valsts pārvaldes formas paveida nepilnīgs nosaukums?

Kapēc ir Republika, nevis valsts?

Esmu jau šur tur jautājis, kapēc mēs esam Republika, taču visur mani vienmēr norej. Ja kaut ko par šo tēmu rakstu komentāros portālos, tad vienmēr mani "nomīnuso" zem zemes.

Kapēc ir tāda vārdu liekvārdība un pilnīga nekompetence valodas vārdu lietošanā, galveno valsts instanču un dokumentu saturos?

Ja mēs esam Republika, tad kuras valsts sastāvā?

Ja mēs esam prezidentāla republika (kas mēs arī esam), tad tā ir tikai valsts pārvaldes forma, un tai nav nekāda sakara ar valsts institūciju nosaukumiem.

Satversme ir Republikas, pase man ir Republikas. Vēl ir Latvijas Republikas Ministru kabinets, bet nevis Latvijas valsts Ministru kabinets vai vienkārši Latvijas Ministru kabinets.

Ir milzīga starpība, vai man ir Republikas pase, vai valsts.

Brestļitovskas miera līgumā 1918. gada 3. martā mēs esam minēta kā valsts, 18. novembrī dibināta Latvijas valsts.

Ja mēs esam valsts un ja man paziņo, ka es esmu valsts pilsonis, tas ir jauki. Tas nozīmē, ka Republikas Satversmes likumi un Republikas Ministru kabineta noteikumi uz mani neattiecas. Šo es saku bez jokiem. '

Skumji dzīvot valstī, kura nemaz nav valsts un kurai pamatos ir tik daudz kļūdu... Zivs pūst no galvas."