Domāju, ka daudziem paliks atmiņā veltījums, kas tika sūtīts visai pasaulei. Katru koncertu sāka ar ANO karoga pacelšanu un dziesmu par miera eņģeli. Arī mazās somu meitenes vārdi,kas bija teikti no bijušā ANO ģenerālsekretāra Kofi Anana puses. Par visas pasaules bērnu, cilvēku tiesībām un aizsardzību, neskatoties uz ādas, rases, ticības un sociālā stāvokļa atšķirībām.

Uzstājās orķestri no Igaunijas, Zviedrijas, Francijas, Ķīnas, Šveices un, protams, Somijas. Koncertu eksotisku padarīja metālu bungu militārais orķestris no tālās Trinidadas un Tobago. Savā ziņā - vienīgais pasaulē.

Koncertu spilgtu darīja skaistās Somijas estrādes dīvas Marias Ulipē (Maria Ylipää) aizkustinošās dziesmas.

Franči priecēja ar savu slaveno Žaka Ofenbaka kankānu (CanCan) no operetes "Orfejs pazeme". Kabarē meiču kājiņu vietā te tika cilātas bungas. Tomēr viņu dūdas vēstīja par šīs lepnās nācijas skumjām par terora asinsdarbiem.

Uz nebēdu šāva no lielgabaliem un ieročiem Haminas ieroču brālības "Asekerho 93", Zviedrijas karaliskie musketieri (1521.gada formas tērpos) un Somijas armijas defilē grupas dalībnieki.

Neparasti bija arī Ķīnas armijas tradicionālie akcenti ar lielajām bungām.

Koncertā varēja novērot līdz šim nepiedzīvotus sadarbības piemērus. Neparasti,ka franči "aizdeva" savus dūdiniekus Zviedrijas orķestrim liriskās melodijas atskaņošanai. Somu bundzinieki jautri "karoja "ar slavenajiem Šveices bundziniekiem.

Mājinieki rāva vaļā tādu ļembastu, ka skatītājs nesaprata, kam sekot – svinīgam orķestra vai grupas solim, defilē grupas apbrīnojamiem paņēmieniem ar durkļotajām šautenēm vai jautrajiem puišiem, kas burtiski stāvēja uz galvām, lai patiktu skatītājiem.

Marši, šlāgeri un tango ritmi ir daudz tuvāki klasiskās mūzikas jēdzienam. Šīs melodijas mazāk iedarbojas uz zemajiem instinktiem. Vairāk uz dziļajām jūtām. Tāpēc domāju, ka visu skatītāju sirdīs dziļi iesēdās mazās meitenītes aicinājums uz mieru, kopību un cilvēcību.

Šis koncerts bija liels ieguldījums ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas popularizēšanā. Jo, piemēram, Anglijas ekumenisko dievkalpojuma ierakstu, kas bija veltīts Nāciju sadraudzībai, sakarā ar karalienes Elizabetes II 90. dzimšanas dienu, noskatījās 11 tūkstoši skatītāju.

Mums katram un visiem kopā ir jāskaidro Ženēvas cilvēktiesību aktus, ANO preambulu un Latvijas Satversmes otro (cilvēkutiesību) sadaļu. Latvijai šodien kā vēl nekad agrāk ir vajadzīga kopības un cilvēcības orientācija. Par spīti šķēlējiem un naida runu teicējiem.