"Kaska (bruņu ķivere, kā likās) bija alumīnija tūrista katliņš. Tagad alumīnija trauki daudzās valstīs ir aizliegti, jo saskarsmē ar zināmiem sāļiem veido neirotoksiskas indes. Raķete bija padomju laika putekļsūcējs ar tādu pašu nosaukumu. Atradu apaļu akmeni. Atcerējos, ka šļūdoņa upes tecējušas pretēji šodienas virzienam.

Bebri bija paspējuši uzcelt aizsprostu, pie kura pavasarī piestāja drazas baltos plastikāta maisos. Lielie lieti aizsprostu nojauca. Gārnis pazuda... Atšķirībā no somiem, mums ir daudz kūdras un arī stārķu un dzērvju.

Šajā sestdienā, 8. oktobrī, virs Tukuma riņķoja simtiem dzērvju. Veicot vairākus apļus, tās sastājās noteiktā kārtībā un tad devās uz dienvidiem. Viņu balsīs saklausīju skumjas un solījumu atgriezties."