Kā norāda Marija, tad viņa atradusi gan ēdamas, gan neēdamas sēnes