"Mēs labi pārzinām tirgu, mums ir augsti kvalificēti nozares eksperti, ikdienā saskaramies ar dažādu nozaru uzņēmēju pieredzi, tāpēc redzam – šobrīd uzņēmumi ļoti bieži saskaras ar grūtībām piesaistīt atbalstu pietiekošā apmērā, īpaši tie, kuriem ir salīdzinoši neliela pieredze vai nav pietiekama nodrošinājuma. Taču mēs uzskatām, ka patiešām perspektīvam biznesam ir jāļauj attīstīties un jāsniedz tiem nepieciešamais atbalsts, tāpēc ieejam jaunā tirgus nišā un uzsākam kreditēt uzņēmumus bez ķīlas."

"Liela daļa mazo un vidējo uzņēmumu nemaz neatbilst tiem ārkārtīgi augstajiem nosacījumiem, kādus uzstāda bankas, uzskatot tos par klientiem ar pārāk augstu risku un līdz ar to būtiski kavējot jaunu, perspektīvu uzņēmumu ienākšanu Latvijas tirgū. Uzņēmums, kas interesējas par aizdevumu, var pat būt finansiāli spēcīgs, ar labu naudas plūsmu, taču tā aktīvu bāze var būt nepietiekama lai kvalificētos kredītam, kā tas bieži vien ir, piemēram, vairumtirdzniecības nozarē. Šādiem uzņēmumiem var rasties nepieciešamība pēc papildus līdzekļiem, piemēram, krājumu iegādei vai noliktavas paplašināšanai, taču banka nejūtas komfortabli, jo uzņēmums neatbilst banku izvirzītajiem kritērijiem un neizpilda visus vajadzīgos "ķeksīšus"."

Pieprasījums pēc finansējuma uzņemējdarbības attīstībai parāda tempu, ar kādu attīstās Latvijas ekonomika, un kreditēšana ir svarīga šīs ekonomiskās attīstības sastāvdaļa, bez kuras liela daļa uzņēmēju nevarētu sākt vai pienācīgi attīstīt savu biznesu. Milzīgā piesardzība kreditēšanā bremzē ne vien pašu uzņēmumu, bet arī valsts ekonomisko izaugsmi, un šī brīža situācijā turpmāka uzņēmumu kreditēšanas izaugsme ir vitāli svarīga tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai. Uzņēmumiem, arī maziem un vidējiem, ir nepieciešamas konkurētspēju, eksportu un kapitalizāciju veicinošas investīcijas.

Kā stāsta Artūrs Silantjevs, pieeja aizdevumu izsniegšanā uzņēmumiem būs individuāla. "West Kredit" nestrādā pēc konkrēta algoritma: "Mēs vērtēsim katru individuāli un katram klientam centīsimies atrast piemērotāko risinājumu – t.i., strādāsim tieši pēc tā paša modeļa, pēc kura arī esam strādājuši līdz šim."

Viena kredīta apjoms būs pieejams robežās no 1000 līdz 150 000 eiro, un kredīti tiks izsniegti bez nekustamā īpašuma ķīlas, kas Latvijas tirgū nav tradicionāli šī segmenta klientiem "West Kredit" īpašu uzmanību pievērsīs tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kam ir salīdzinoši grūti savas darbības paplašināšanai piesaistīt finansējumu no komercbankām.

AIZŅEMIES ATBILDĪGI, IZVĒRTĒJOT SAVAS IESPĒJAS ATMAKSĀT