Paziņojumā "Dekom" mājas lapā norādīts: "Sakarā ar to, ka Rēzeknes pilsētas domes neveikto maksājumu dēļ SIA "Dekom" katastrofāli trūkst līdzekļu degvielas iegādei, no 14. līdz 16.septembrim Rēzeknē rīta stundās – līdz plkst. 9.00 pilsētas maršrutos (21., 1., 28., 70., 27., 2., 22., 23., 17. 26., 15., 16. 13., 11., 8. 5.) nekursēs autobusi. Pilsētas robežās būs iespējams pārvietoties ar rajona maršruta autobusiem, kā arī ar tiem pilsētas maršrutu autobusiem, kuru galapunkts ir ārpus pilsētas teritorijas."

Uzņēmuma vadība atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām, taču norāda, ka "mēs nevaram turpināt gaidīt un turpināt uzkrāt parādus". "Šāda situācija ir izveidojusies sakarā ar to, ka Rēzeknes pilsētas dome nepilda likuma "Par sabiedriskā transporta pārvadājumiem" prasības un arī savas līgumsaistības," paziņojumā pauž uzņēmums.

Strīds saistīts ar valsts un pašvaldību sabiedriskā transporta dotācijas apjomu. Pārvadātājs informē, ka 2010.gadā kopējā dotācija SIA "Dekom" bija 186 571,17 latu: no valsts mērķdotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai budžeta līdzekļiem 159 882,89 latu, no pašvaldības budžeta līdzekļiem – tikai 26 688,51 latu. Avansā uzņēmums saņēmis 90 000 latu. Uzņēmums uzskata, ka, šādi sadalot naudu, "Rēzeknes pilsētas dome faktiski [..] 2010.gadā nav ievērojusi nedz savas līgumsaistības, nedz likuma "Par sabiedriskā transporta pārvadājumiem" prasības". "Savukārt valsts mērķdotācija, kas aprēķināta pēc likuma un Ministru kabineta noteiktās metodikas, ir kompensācija tikai par tiem "Dekom" reisiem, kas iziet ārpus Rēzeknes pilsētas maršrutu tīkla, tas ir, par aptuveni 20% no "Dekom" apgrozījuma," skaidro uzņēmums.

31.augustā pilsētas domes Pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvā padome nolēmusi kompensēt SIA "Dekom" 20 340 latu mēnesī no 2011.gada septembra līdz 2011.gada decembrim, bet 2011.gada janvārī - augustā Rēzeknes dome pārvadātājam neesot maksājusi "nevienu santīmu", pausts uzņēmuma paziņojumā.

Pašvaldība uzņēmuma pārmetumus kategoriski noliedz, un Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs atklātā vēstulē pauž viedokli, ka ir "pamats domāt, ka uzņēmums šādi rīkojas nevis saimniecisku, bet gan politisku apsvērumu dēļ". Viņš uzsver, ka dome pilda līgumā ar pasažieru pārvadātāju atrunātās saistības un "līdz ar to "Dekom" nav nekāda tiesiska pamata pārtraukt vai ierobežot pasažieru pārvadājumus pilsētā". "SIA "Dekom" nekavējoties tiek pārskaitītas visas valsts piešķirtās dotācijas un pašvaldība regulāri apmaksā zaudējums, kas rodas par piešķirtajiem atvieglojumiem pensionāriem, skolēniem bērniem. Tā, piemēram, uz uzņēmuma kontu šonedēļ dome veikusi kārtējo maksājumu. Un šie līdzekļi nav pārskaitīti uzņēmuma spiediena rezultātā, bet gan, domei veicot savlaicīgus maksājumus, kā to paredz normatīvie akti," skaidro Bartaševičs.

"Līdz ar to jebkuri centieni ierobežot pasažieru pārvadājumus no uzņēmuma puses ir absurdi un nepamatoti. Ja SIA "Dekom" atteiksies nodrošināt pasažieru pārvadājumus pilsētā, to izdarīs cits uzņēmums. Arī laikā no 14. līdz 16.septembrim," uzsver pilsētas mērs.

Jau ziņots, ka šis nav pirmais gadījums, kad SIA "Dekom" konfliktē ar pašvaldību. Pērn vasarā uzņēmums atteicās bez maksas pārvadāt pirmsskolas vecuma bērnus, bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus, jo pašvaldība "regulāri un ilgstoši" nemaksājot uzņēmumam par pakalpojumiem. Vēlāk noskaidrojās, ka uzņēmums 2009.gadā bija apņēmies pats finansēt septiņgadnieku bezmaksas pārvadāšanu, taču pērnvasar nolēma šo priekšlikumu atsaukt.

Dome tolaik informēja, ka "Dekom" par 2009. gadu iesniedza pašvaldībai kompensēšanai izdevumus 370 tūkstošu latu apmērā. Tomēr deputāti pēc uzņēmuma iesniegto izdevumu pārbaudes uzskatīja, ka jākompensē tikai 190 tūkstoši latu.