Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Inese Auniņa norāda, ka jau 2008.gada martā Administratīvā rajona tiesa nolēma, ka trīs mēnešu laikā Jūrmalas pilsētas domei jāpieņem lēmums par SIA "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas uzsākšanu. Tikai 2010.gada aprīlī pašvaldības vadība pieņēma attiecīgu lēmumu, kas joprojām ir spēkā. Šobrīd apritējuši četri gadi kopš tiesas sprieduma un divi gadi - kopš lēmuma pieņemšanas, bet uzņēmums joprojām nav privatizēts.

Tāpēc ministrs pieprasījis pašvaldībai informāciju par sprieduma un lēmuma izpildes gaitu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī skaidrojumu par to ilgstošas neizpildes iemesliem. Jūrmalas pilsētas domei arī jāinformē par termiņu, kādā pašvaldība plāno SIA "Jūrmalas namsaimnieks" privatizāciju pabeigt.

Savukārt šā gada 25.janvārī Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbību, nodrošinot kapitālsabiedrību darbības efektivitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, bija norādījusi uz virkni neatbilstību, ko, iespējams, pieļāvusi Jūrmalas dome. Lai izvērtētu domes rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem, Sprūdžs pieprasījis iesniegt no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Jūrmalas pašvaldībā veikto finanšu revīziju pārskatus.

Saņemto informāciju ministrija plāno izvērtēt divu nedēļu laikā un, pamatojoties uz tā rezultātiem, lems par turpmāko rīcību.

Jau vēstīts, ka VK revīzijā konstatējusi, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības un kapitālsabiedrību līdzekļi vismaz 1,2 miljonu latu apmērā ir izlietoti nelietderīgi. Par revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem ir informēta prokuratūra.