Viens no būtiskākajiem dīzeļdegvielas kvalitāti raksturojošajiem parametriem ir tās cetānskaitlis. Iedziļinoties tehniski, cetānskaitlis raksturo dīzeļdegvielas pašaizdegšanās aizkavēšanās periodu, proti, laika sprīdi starp to, kad degviela nonāk cilindrā, un kad tā aizdegas. Jo īsāks ir šis laika periods, jo pozitīvāka ir degvielas ietekme uz degvielas sistēmas darbību. Cetānskaitlim ir jābūt vismaz 51 – ja tas ir mazāks, tad motors strādā trokšņaini, tiek pārslogots un degviela nesadeg pilnībā, kas rezultātā var veicināt motora dūmošanu un palielināt izmešu daudzumu. Tas var arī samazināt motora jaudu, palielinot kopējo degvielas patēriņu. Lai dīzeļdegviela atbilstu Pasaules degvielas hartas 5. kategorijas prasībām, tās cetānskaitlim jābūt vismaz 55. Neste atjaunojamajai dīzeļdegvielai, kuras sastāvā ir hidrogenētā augu eļļa (HVO) ir augsts cetānskaitlis (no 75 līdz 95), kas nozīmē, ka degviela sadeg tīrāk un nodrošina lielāku jaudu, kas, savukārt, uzlabo dzinēja iedarbināšanu, nodrošina klusāku tā darbību, zemāku izmešu daudzumu un mazāku degvielas patēriņu, īpaši pilsētas apstākļos.

Latvijā diskusijas par biodīzeļdegvielas izmantošanu bieži vien pavada bažas par paaugstinātu mikroorganismu rašanās risku, kas ar laiku var izraisīt degvielas filtru aizsērēšanu un koroziju. Neste HVO dīzeļdegvielā tas ir novērsts, pateicoties tieši progresīvajai pārstrādes tehnoloģijai. Tā balstās hidrogenēšanas procesā, kas ļauj izņemt no gala produkta skābekļa molekulas. Tīrāka degvielas sadegšana un minimāls pelnu saturs nozīmē arī ilgāku kvēpu filtru kalpošanas mūžu. Pateicoties progresīvajai pārstrādes tehnoloģijai, atjaunojamā dīzeļdegviela neizraisa degvielas filtru aizsērēšanu un koroziju. Tā ir arī vienkārša lietošanā - šī dīzeļdegviela ir pilnībā piemērota visiem transportlīdzekļiem ar dīzeļa dzinēju bez papildu pielāgošanas (arī automašīnās, kurās uz degvielas vāciņa ir rakstīts "Not for biodiesel"!), un tā var tikt piejaukta fosilajai dīzeļdegvielai jebkurā daudzumā līdz pat 100%. Ne mazāk būtiski ir arī tas, ka Neste atjaunojamā dīzeļdegviela ir tīrs ogļūdeņradis, tā nesatur ne sēru, ne skābekli, nedz arī aromātiskus ķīmiskus savienojumus, un tās ķīmiskais sastāvs ir tāds pats kā fosilajai dīzeļdegvielai.

Neste, kas ir lielākais atjaunojamo degvielu ražotājs pasaulē ar rūpnīcām Somijā, Nīderlandē un Singapūrā, atjaunojamo dīzeļdegvielu un tās acīmredzamās priekšrocības novērtē miljoniem klientu visā pasaulē.

Vairāk par Neste atjaunojamo dīzeļdegvielu uzzini te.