Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes ietvaros AAE Iekšlietu ministrijā Latvijas un AAE amatpersonas ir parakstījušas Saprašanās memorandu par vadītāju apliecību savstarpēju atzīšanu. Parakstītais memorands dos iespēju Latvijas Republikas un AAE valstspiederīgajiem apmainīt savā valstī izdotu vadītāja apliecību un saņemt otrā valstī izdotu vadītāja apliecību bez eksāmenu kārtošanas.

Svinīgās ceremonijas noslēgumā Augulis uzsvēra, ka "Saprašanās memoranda piemērošana viennozīmīgi veicinās ekonomisko attiecību attīstību starp Latviju un AAE un radīs labvēlīgākus apstākļus abu valstu komersantu darbībai otrā valstī".

Saprašanās memoranda noslēgšana stiprinās divpusējās attiecības un veicinās sadarbību arī starp AAE un Latvijas kompetentajām institūcijām – Satiksmes ministriju un AAE Iekšlietu ministriju, kā arī vadītāja apliecību izdevējām institūcijām - VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un AAE IeM Satiksmes koordinēšanas ģenerāldirekciju.

Tāpat puses apņēmās regulāri apmainīties ar informāciju par izmaiņām vai grozījumiem nacionālajos normatīvajos aktos attiecībā uz vadītāja apliecībām un ceļu satiksmi regulējošiem normatīvajiem aktiem, tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiņu starp abām valstīm.