FKTK veic plānotas pārbaudes kredītiestādēs, lai nodrošinātu regulāru kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmu kompleksu izvērtēšanu, mērķa pārbaudes, lai izvērtētu no tiesībsargājošajām iestādēm un masu medijiem un ar personu iesniegumiem saņemto informāciju, kā arī banku izstrādāto iekšējo procedūru pārbaudes.

FKTK šogad pirmajos trīs ceturkšņos veikusi 22 dažādu veidu pārbaudes kredītiestādēs.

Aģentūras LETA arhīva informācija liecina, ka šogad FKTK vairākas bankas sodījusi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumiem. Martā tika piemērota soda nauda "Baltic International Banka" 1,1 miljona eiro apmērā un bankas valdes priekšsēdētājai 25 000 eiro. Maijā tika sodīta "ABLV Bank" ar 3,17 miljona eiro soda naudu, kā arī tika izteikts brīdinājums šīs bankas valdes loceklim. Jūlijā tika piemērota 305 000 eiro soda nauda "Latvijas pasta bankai". Arī iepriekšējos gados vairākas bankas sodītas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem.

Tagad FKTK piemērojusi lielākajai Latvijā strādājošajai bankai "Swedbank" 1,36 miljonu eiro soda naudu, jo komisijas pārbaudē tika konstatēti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi.

"Swedbank" apņēmusies veikt virkni darbību, lai novērstu konstatētās nepilnības, tostarp "Swedbank" pieņēmusi lēmumu pilnībā pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem-nerezidentiem, kas rada bankai paaugstinātu risku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Tā ir ierobežota juridisku personu grupa, kas pamatā reģistrēta zemu nodokļu režīma valstīs, skaidro "Swedbank".