Emisija īstenota saskaņā ar valsts aizņemšanās stratēģiju, pateicoties šobrīd īpaši labvēlīgai situācijai ārējos finanšu tirgos. Kopumā investoru interese par iespēju iegādāties Latvijas vērtspapīrus bija ļoti liela, rezultātā sasniedzot plašu investoru līdzdalību no Eiropas, ASV un citiem reģioniem. Darījuma valūta ASV dolāros noteikta, lai sekmētu Latvijas vērtspapīru investoru diversifikāciju, skaidro FM.

Lai pilnībā novērstu valūtas risku, vienlaicīgi ar obligāciju emisiju ASV dolāros noslēgti valūtas mijmaiņu darījumi, faktiskās valsts parāda saistības pārvēršot eiro.

Emisijas vadošās bankas bija "Barclays", "Deutsche Bank" un "JP Morgan".

"Uzlabojoties Latvijas kredītreitingam, mums ir unikāla iespēja pārfinansēt savu ārējo parādu starptautiskajos finanšu tirgos, turklāt nodrošinot zemākas procentu likmes nekā starptautiskā aizdevuma programmas ietvaros aizņēmāmies no Eiropas Komisijas. Šīs emisijas rezultātā vidējā termiņā mēs spējam samazināt valsts parāda apkalpošanas izdevumus. Veiksmīgā obligāciju emisija skaidri demonstrē ārvalstu investoru augsto novērtējumu par paveikto Latvijas valsts ekonomikā. Šis panākums ir kvalitātes zīme mūsu sabiedrības un valdības kopējam darbam par paveikto iepriekšējos gados," sacījis finanšu ministrs Andris Vilks (V).

Šā gada 14.februārī, Latvija sekmīgi emitēja piecu gadu obligācijas viena miljarda ASV dolāru apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 5,25% gadā (ienesīgums 5,375%).