Kopumā šajā programmā Latvijas Banka līdz šim iegādājusies vērtspapīrus par 6,8 miljardiem eiro, tajā skaitā 2015. gadā par 1,81 miljardu eiro, 2016. gadā – par 2,55 miljardiem eiro, bet 2017. gadā – par 2,36 miljardiem eiro, liecina centrālās bankas sniegtā informācija.

Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma tika sākta 2015. gada martā, īstenojot galveno Eirosistēmas – Eiropas Centrālās bankas un eirozonas nacionālo centrālo banku – mērķi uzturēt vidēja termiņa inflāciju tuvu, bet mazāk par 2% gadā.

Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma ir viena no sadaļām paplašinātajā aktīvu pirkšanas programmā, kurā ietilpst četras programmas: valsts sektora vērtspapīru pirkšanas programma, korporatīvā sektora vērtspapīru pirkšanas programma), nodrošināto obligāciju pirkšanas programma un ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru pirkšanas programma.

Valsts sektora vērtspapīru pirkšanas programma ilgs līdz šā gada septembra beigām vai līdz brīdim, kad Eiropas centrālā būs pārliecinājusies, ka vērojama noturīga inflācijas līmeņa tuvināšanās cenu stabilitātes mērķim.