Šajā periodā ar peļņu darbojās 11 Latvijas bankas un četras no kopumā piecām ārvalstu banku filiālēm. Ar peļņu strādājošo kredītiestāžu tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos ir 93%.

Banku sektora kopējais nebanku noguldījumu apmērs novembrī būtiski nemainījās, saglabājoties 20,1 miljarda eiro apmērā.

Novembrī nedaudz pieauga iekšzemes klientu noguldījumi, tai skaitā finanšu institūciju (par 9% jeb 62,4 miljoniem eiro) un mājsaimniecību (par 1% jeb 62 miljoniem eiro), savukārt valdības noguldījumi saruka (par 9% jeb 181 miljonu eiro). Nedaudz samazinājās arī ārvalstu klientu noguldījumu atlikums (par 0,2% jeb 18 miljoniem eiro).

Iekšzemes uzņēmumu kredītportfelis novembra laikā pieauga par 0,7% jeb 47,4 miljoniem eiro, tomēr banku sektora kredītportfeļa kopējais atlikums samazinājās (par 0,5% jeb 77,5 miljoniem eiro), jo saruka gan ārvalstu klientu, gan iekšzemes mājsaimniecību kredītportfelis (attiecīgi par 5% jeb 110,1 miljonu eiro un 0,1% jeb 6,5 miljoniem eiro).

Kredītportfeļa kopējais atlikums novembra beigās bija 14,7 miljardi eiro.