"B2Holding" Latvijā pieder arī kredītrisku vadības un parādu piedziņas uzņēmums SIA "Creditreform Latvija".

Darījuma summa atklāta netiek.

"Hiponia" pircējam nodos prasījuma tiesības, kas izriet no aptuveni 1700 līgumiem. Plānots, ka darījuma pabeigšana aizņems apmēram divus mēnešus, informē "Hiponia".

"B2Kapital" ir Latvijā reģistrēta Norvēģijas sabiedrības "B2Holding" meitassabiedrība. "B2Holding" darbības joma ir kredītportfeļu iegāde un apsaimniekošana Eiropā.

"Hiponia" vērš uzmanību, ka pircējs tika izvēlēts pasaules praksei atbilstošā un uz investoru konkurenci balstītā pārdošanas procesā, kurā par labāko tika atzīts finansiāli izdevīgākais piedāvājums. 45 potenciālajiem investoriem tika izsūtīta mārketinga informācija par "Hiponia" aktīvu portfeļiem. No uzrunātajiem investoriem 10 parakstīja konfidencialitātes līgumus, un tiem tika piešķirta pieeja virtuālajai datu telpai. Nesaistošos piedāvājumus par abiem vai tikai par vienu no aktīvu portfeļiem iesniedza seši potenciālie investori.

"Hiponia" sadarbībā ar pārdošanas konsultantu SIA "KPMG Baltics" izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un aicināja visus sešus potenciālos investorus veikt portfeļu padziļinātu izpēti.

Pēc padziļinātās izpētes posma tika saņemti pretendentu saistošie piedāvājumi. Trīs labāko piedāvājumu iesniedzēji tika aicināti turpināt procesu un uzlabot iesniegtos piedāvājumus.

Izvērtējot investoru piedāvājumus un veicot iespējamo turpmākās rīcības scenāriju analīzi, tika pieņemts lēmums pārdodot kredītportfeli "B2Kapital", bet nekustamo īpašumu portfeļa izstrādi turpinās "Hiponia".

Šā gada vienpadsmit mēnešos "Hiponia" valstij atmaksājusi kopumā 14 miljonus eiro. No tiem 11,8 miljoni eiro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 2,2 miljoni eiro samaksāti procentu maksājumos. Nodokļu un nodevu maksājumos šajā laikā "Hiponia" iemaksāja Valsts kasē aptuveni 1,5 miljonus eiro.

Kopš 2013. gada 28. jūnija līdz 2017. gada 30. novembrim "Hiponia" atmaksājusi valstij 76,4 miljonus eiro, no tiem 58,6 miljonus eiro pamatsummas dzēšanai un 17,8 miljonus eiro procentu maksājumos.

"Hiponia" nodarbojas ar no bijušās "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. "Hiponia" jaunus aizdevumus neizsniedz. Tās darbība ir vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no izstrādājamā portfeļa. No portfeļa izstrādes iegūtie līdzekļi tiek novirzīti valsts aizdevuma atmaksai.