"Diezgan liels pārsteigums, ka kopā jau mums ir tuvu pie pieciem tūkstošiem iesniegumu, uz kopējo summu – vairāk nekā 27 miljoni eiro. Ļoti pozitīvi, ka jau šobrīd, izmantojot šo pasākumu, ir nomaksāts nodokļu parāds vairāk nekā viens miljons [eiro]," žurnālistiem atzina FM Valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumos Jana Salmiņa.

Vairākiem no nodokļu maksātājiem jau ir dzēsta nokavējuma un soda nauda.

"Ja cilvēkiem rodas šaubas, kurš un kā var pieteikties, protams, visa informācija ir Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā arī, bet viennozīmīgi nevajadzētu sevi ierobežot. Kas ir interesanti, šie iesniegumi pēc būtības dalās gandrīz uz pusēm. Puse ir fiziskas personas, kas ir pieteikušas savu nodokļu parādu un saņēmušas iespēju samaksāt noteiktā termiņā un dzēst visas uzrēķinātās sankcijas, un puse ir juridiskās personas," uzsvēra Salmiņa.

Pieteikties atbalstam var līdz 2. janvārim.

Vēstīts, ka vasarā apstiprinātais likums paredz ieviest atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai uz diviem gadiem, nosakot, ka nodokļu maksātājam, samaksājot nodokļa pamatparādu, 21 dienas laikā tiek dzēsta ar nodokļu parādu saistītā nokavējuma nauda un soda nauda.

Atbalstam var pieteikties nodokļu maksātāji – gan fiziskās personas, gan juridiskās personas.

Atbalsts nodokļu maksātājam ir paredzēts visiem nodokļu veidiem, kas ieskaitāmi valsts budžetā un ko administrē Valsts ieņēmumu dienests.

Likums arī paredz atsevišķas nodokļu maksātāju kategorijas, kam nav tiesību pieteikties atbalstam, piemēram, ja tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu nodokļa maksātājam.

Vienlaikus likums nosaka minimālo atbalsta pamatparāda mēneša maksājumu: fiziskām personām vismaz 15 eiro, juridiskām – vismaz 100 eiro.

Atbalstu attiecina uz 13 nodokļu veidiem, tostarp akcīzes nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmuma ienākuma nodokli.

Vēstīts, ka VID administrēto budžeta maksājumu kopējais parāds šā gada 1. janvārī bija 1,36 miljardi eiro, no tā 986,97 miljoni eiro (73%) bija pamatparāds, savukārt 373,23 miljoni eiro (27%) – nokavējuma nauda.