Uzņēmums uzvarējis pašvaldības cirsmu izsolē, nosolot par cirsmām īpašumā "Denavu mežs" 48 600 eiro. Taču, sākot koku izciršanu, konstatēts, ka komersants patvaļīgi izcirtis neparedzētus kokus, kas nav atbilstoši noslēgtā līgumā minētajām cirsmu platībām.

Uzņēmums pašvaldībai skaidrojis, ka mežistrādes darbu vadītājs pirms mežizstrādes darbu sākšanas neapzināti pieļāvis kļūdu, nepārliecinoties dabā par iestigoto un nodastoto platību atbilstību ciršanas apliecinājumā minētajam. Kļūdas rezultātā notika koku cirte apliecinājumā neminētās platībās. "Ošukalns" atzinusi savu vainu un norādījusi, ka kaitējumu nav vēlējusies nodarīt apzināti.

Pašvaldībai nodarītie zaudējumi aprēķināti teju 16 551 eiro apmērā, un tos dome lēma piedzīt no uzņēmuma.

Pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Bistere apliecināja, ka "Ošukalns" ir samaksājis 16 551 eiro par nocirstajiem kokiem, līgumsodu 1655 eiro, kā arī ar zaudējumu aprēķināšanu saistītos izdevumus - teju 97 eiro.

Viens no Ošukalna īpašniekiem ir Jēkabpils domes deputāts Aigars Nitišs (LZP). "Firmas.lv" dati liecina, ka būvnieka apgrozījums pērn bijis 35,385 miljoni eiro, bet peļņa sasniegusi 1,397 miljonus eiro.