No 2018. gada "Altum" mājokļu garantiju programmu plānots paplašināt, lai sniegtu iespēju Latvijā noturēt un piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus. Ekonomikas ministrijas pārstāve Baiba Cīrule informēja, ka atbalstu programmas ietvaros varēs saņemt ne tikai ģimenes ar bērniem, bet arī jaunie speciālisti, kuri ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un kuri nepārsniedz 35 gadu vecumu.

Tāpat atbalsts plānots personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns vecumā līdz 24 gadu vecumam. Pašreiz atbalsts programmas ietvaros tiek piešķirts ģimenēm ar bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Mājokļu garantiju programmai 2018. gadā plānots finansējums 6,6 miljonu eiro apmērā, kura ietvaros paredzēts sniegt garantijas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem vecumā līdz 24 gadiem. Zīle prognozēja, ka ar šo finansējumu, paplašinot saņēmēju loku, varēs izsniegt 4000 jaunas garantijas.

Savukārt garantijas jaunajiem speciālistiem tiks izsniegtas uz tirgus nosacījumiem, kā rezultātā personām būs jāmaksā ikgadēja procentuāla likme par garantiju un šim personu lokam papildu finansējums no valsts budžeta nebūs nepieciešams.

Zīle informēja, ka procentlikme jaunajiem speciālistiem būs 4,8 % gadā, bet pirmā iemaksa savukārt būs mazāka. "Tas varētu palielināt kredītmaksājumu par aptuveni 10–20 eiro mēnesī," sacīja Zīle.