"Tikko bija lielā ēku siltināšanas programma, kas aizgāja [kļuva pieejama uzņēmējiem] un tūlīt būs [atvērtas] arī valsts pārvaldes ēku uzlabošanas un citas programmas. Tā kā šā gada otrajā pusē, es varētu teikt, mēs stabilizējam [ES fondu apguvi]," teica Ašeradens, paskaidrojot, ka gada otrajā pusē uzņēmējiem EM pārraudzībā esošā fondu nauda būs plašāk pieejama.

Viņš piebilda, lai arī ES struktūrfondu apguve stabilizējas, investīciju projektu īstenošanai aktīvāk vajadzētu piesaistīt arī citus finanšu instrumentus, piemēram, ta sauktā Junkera plāna ietvaros pieejamos līdzekļus, kas paredzēti ne tikai lielo investīciju projektu īstenošanai, bet ietver dažādus fondus mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un var palīdzēt, piemēram, ēku rekonstrukcijā un siltināšanā.

Tāpat viņš pastāstīja, ka inovāciju un pētniecības sektora attīstību vajadzētu stimulēt ES fondu portfelī esošajam 173 miljonu eiro atbalstam inovāciju attīstībai. Vienlaikus ir skaidri jānodala zinātne un pētniecība. "Ja mēs runājam par zinātni, tad Latvijas valstī zinātne ir jāuztur, nenoliedzami, fundamentālā zinātnē mums ir jāiegulda, tā ir mūsu atbildība pret sabiedrību kopumā. Savukārt pētniecībai ir jābūt patiesībā komerciālai nozarei, kurai ir jāienes nauda," pauda ministrs, piebilstot, ka kopumā pētniecībai ir jākļūst par ekonomikas izaugsmes dzinējspēku.

EM prioritāte esot risināt problēmas, kas traucē biznesa izaugsmei, un uzlabot biznesa vidi. "Ministrijai ir pietiekami garš [problēmu] saraksts, kas ir jārisina - uzņēmējdarbības uzsākšana, būvatļauju saņemšana, nekustamā īpašuma reģistrācija, elektrības pieslēgumi, nodokļu nomaksas lietas, e-datu apmaiņa, kas ir svarīga lieta. Arī uzņēmumu darbības izbeigšanas jautājumi ir ļoti svarīga lieta šobrīd un daudzas citas. Tās ir lietas, kas jau ir uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jomā iekļautas valdības rīcības plānā un valdības darba kārtībā," sacīja Ašeradens.

LDDK ir Latvijas lielākā darba devēju organizācija. Tās biedri nodarbina 44% no visiem Latvijas darbaspējīgajiem iedzīvotājiem.