Tiesa, EM nav norādījusi nekustamā īpašuma cenu, bet paredzams, ka pircējs, norēķinoties par īpašumu, 80% apmērā maksās eiro un 20% procentu apmērā - privatizācijas sertifikātos.

Ēka Kuģu ielā 13 atrodas pretī Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkai. Šis īpašums izpelnījās ārzemju žurnālistu uzmanību 2015.gadā notikušā Austrumu partnerības samita laikā saistībā ar uzrakstu "Tu neesi viena!" uz jumta.

Tolaik minētais īpašums tika atzīts kā "B" kategorijas grausts, taču 2016.gadā Privatizācijas aģentūra (PA) izsludināja iepirkumu par īpašuma sakārtošanu. Konkursā uzvarēja SIA "Trigone būve", kas minētos darbus veica par 137 385 eiro.

Īpašumā Kuģu ielā 13 ir zemes gabals 1189 kvadrātmetru platībā un būve 3642 kvadrātmetru platībā. Īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz Latvijas valsts vārda PA personā.

2002. gada 13. februārī Rīgas pilsētas zemesgrāmatā nostiprinātas "Jūsu grupa "Arhitekts"" nomas tiesības uz īpašumu līdz 2021.gada 18.oktobrim. Tajā pašā gadā uzņēmums pauda vēlmi privatizēt īpašumu. Nekustamā īpašuma Kuģu ielā 13 privatizācijas gadījumā pirmpirkuma tiesības ir nomniekam - "Jūsu grupa "Arhitekts"".

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Jūsu grupa "Arhitekts"" ir reģistrēta 2001.gadā, un tās pamatkapitāls ir 50 490 eiro. Kompānijas kapitālā 90,2% pieder Uļmanam, bet 9,8% Venjaminam Gurevičam, kuram savulaik piederēja viesnīca "Rīga".

No "Firmas.lv" datiem izriet, ka "Jūsu grupa "Arhitekts"" kopš 2005.gada nav guvusi ieņēmumus no pamatdarbības, savukārt teju visus pastāvēšanas gadus uzņēmums strādājis ar zaudējumiem.