Diskusijas laikā ĀM valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs kopīgi ar uzņēmējiem un Saeimas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un augstskolu pārstāvjiem izvērtēja rezultātus un pieredzi, kas gūta šā gada aprīļa vizītēs Etiopijā, Kenijā un Ganā, kā arī iezīmēja perspektīvos tālākās darbības virzienus.

Eksperti bija vienisprātis, ka Āfrikas kontinenta valstīs ir nozīmīgs ekonomiskās sadarbības potenciāls. Redzamākās sadarbības iestrādes ar Āfrikas reģionu Latvijai šobrīd ir lauksaimniecības un pārtikas apstrādes jomā. Vienlaikus, viesojoties Āfrikā, tika arī gūta pārliecība par Latvijas eksporta potenciālu tādās jomās kā mežkopība, IKT, ķīmiskā rūpniecība (farmācija), transports un loģistika, kā arī izglītība, īpaši inženierzinātnēs.

Latvijas piedāvājums atbilst šo valstu ekonomiskās attīstības prioritātēm. To sarunā apliecināja arī uzņēmēji, kuriem ir ilglaicīga darbības pieredze Āfrikā. Tāpat diskusijas laikā tika uzsvērts, ka Āfrikas kontinenta valstīs ir liels jauniešu īpatsvars, tāpēc izglītībai, kas ir praktiski piemērojama darba tirgū, ir liela nozīme.

Kā norāda ĀM, tieši izglītība varētu būt labs pamats sadarbības uzsākšanai ar vairākām Āfrikas valstīm, un Latvijas augstskolām tam ir atbilstošs piedāvājums. Pildegovičs informēja, ka jauniešu izglītība un nodarbinātība būs arī ES–Āfrikas samita tēma, kas notiks šī gada novembrī Kotdivuārā.

Uzrunājot uzņēmējus un to intereses pārstāvošās organizācijas, valsts sekretārs aicināja būt aktīviem savu interešu apzināšanā un paušanā, atgādinot par ārlietu dienesta atbalstu ārējo tirgu apgūšanā. Tāpat arī uzņēmēju viedoklis ir būtisks, lemjot par goda konsulu tīkla paplašināšanu un konsulāro jautājumu risināšanu.

Ministrijā atgādina, ka no 24. aprīļa līdz 28. aprīlim Pildegovičs kopā ar uzņēmējiem uzturējās darba vizītēs Etiopijā, Kenijā un Ganā, lai piedalītos Ārlietu ministriju politiskajās konsultācijās un veicinātu ekonomisko sadarbību.