Realizācijas apjoma palielinājums vērojams juridiskām personām (izmantošanai par kurināmo siltuma ieguvei apkurē vai siltumenerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā) - par 346 tonnām jeb 15,1%, kuģu apgādei - par 169 tonnām jeb 19,95%.

Savukārt iezīmēto (marķēto) naftas produktu apjoms, kuru realizē izmantošanai brīvostu un brīvo zonu tehnikā ir palielinājies par 28,57% jeb 92 tonnām.

Marķētās dīzeļdegvielas realizētais apjoms fiziskām personām janvārī samazinājies par 111 tonnām jeb 26,3%.

Janvārī fiziskām personām realizētas 311 tonnas marķētās dīzeļdegvielas, juridiskajām personām - 2638 tonnas, kuģu apgādei - 1016 tonnas, bet izmantošanai brīvostās un brīvajās zonās - 414 tonnas.

Iezīmētās (marķētās) dīzeļdegvielas pieprasījumu ietekmē gan klimatiskie apstākļi, gan lietotāju izvēle par labu citiem kurināmā veidiem, norāda VID.