Administratīvās apgabaltiesa apmierināja uzņēmuma pieteikumu un atcēla VID ģenerāldirektora 2016. gada 29. decembra lēmumu ar tā pieņemšanas dienu, informēja tiesā.

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas.

"Lielzeltiņu" pārstāvji iepriekš stāstīja, ka 2016. gadā, kad VID veica "Lielzeltiņu" nodokļu auditu, pusēm radās atšķirīgi viedokļi par atskaitītā priekšnodokļa apmēru. Jautājuma risināšana turpinājās pirmās instances tiesā, kas lēma par labu uzņēmumam "Lielzeltiņi". Taču VID iesniedza apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu.

Jau ziņots, ka "Lielzeltiņi" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam, bija 37,107 miljoni eiro, kas ir par 16,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 12 reizes un sasniedza 1,022 miljonus eiro.

"Lielzeltiņi" ir reģistrēti 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,075 miljoni eiro. Uzņēmums audzē putnus, ražo broileru gaļas pārstrādes produktus, kā arī ražo kombinēto lopbarību.

Lietuvas uzņēmums "Linas Agro Group" 2013. gadā par 12,5 miljoniem eiro iegādājās četrus putnkopības uzņēmumus Latvijā, tostarp arī "Lielzeltiņus".

"Linas Agro Group" nopirka 87% "Putnu fabrika "Ķekava"" daļu, 100% "Broileks", 100% "Cerova" un 100% "Lielzeltiņu" akciju. "Linas Agro Group" akcijas kotē Viļņas biržā.