Par to pastāstīja 'Parex Asset Management' prezidents Roberts Idelsons.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma reģistrēt IPAS 'Parex Asset Management' nodibināto slēgto ieguldījumu fondu 'Baltic Distressed Property fund' un atļaut izteikt publisko piedāvājumu par 25 000 ieguldījumu apliecību ar kopējo vērtību 17,57 miljoni latu.

Idelsons norāda, ka fondu ir nolemts veidot, ņemot vēra pašreizējo situāciju Baltijas nekustamā īpašuma tirgū, kur ir vērojama cenu korekcija.

'Mēs uzskatām, ka šis cenu kritums dod iespēju iegādāties īpašumus par cenu, kas nodrošinās lielākus ienākumus nākotnē - jo viens no tirgus likumiem ir pirkt, kad cenas krīt, un pārdot, kad tās izaug,' akcentē Idelsons.

Fonda mērķis būs iegādāties nekustamā īpašuma objektus, kas īpašnieka finansiālo grūtību vai citu iemeslu dēļ tiek pārdoti zem tās vēsturiskās vērtības un kur ir laba perspektīva gūt ienākumus ilgtermiņā, attīstot šos objektus vai arī pārdodot tos par lielāku cenu, kad tirgus stabilizēsies.