"Tādas mājas ir ļoti populāras ASV, kur tās ir pazīstamas kā "Tiny Houses", un šai idejai ir ļoti daudz sekotāju un atbalstītāju," portālam "Delfi" stāsta komandas pārstāvis Jānis Ozols. "Mērķis ir dot cilvēkiem reālu iespēju izvēlēties dzīvot "garā brīvāk", iztiekot bez lielām dzīvojamām platībām, atstājot vairāk līdzekļu dzīves baudīšanai, nevis lielu nekustamo īpašumu uzturēšanai un augstu nodokļu maksāšanai."

"Tuvākajā laikā, skatoties reālistiski uz iespējam, plānojam, ka ražošana nebūs pārāk apjomīga, bet nākotnē redzam iespējas darbību izvērst un ražošanas apjomus palielināt," atzīst komandas pārstāvis. Sākotnēji plānots izgatavot vairākas pārvietojamās mājas un piedāvāt tās iznomāt, piemēram, festivālu apmeklētājiem vai darbiniekiem, vai cilvēkiem, kuri vēlas vasarā dzīvot savā mazdārziņā vai lauku īpašumā.

Šobrīd komanda strādā pie pārvietojamās mājas prototipa izveides, tiek pētītas plašākas kompakto māju realizācijas iespējas, kā arī tiek apzinātas finansējuma piesaistes iespējas.

Visi komandas dalībnieki nāk no Smiltenes novada, kur ir arī Ozola dzimtas saimniecība, kurā būtu iespējams darbnīcu izveidot. "Bet izvēle par labu Smiltenes novadam nav tādēļ, ka tas būtu lētāk, bet gan tādēļ, ka mēs vēlamies radīt īstu uzņēmumu laukos, ar īstām darba vietām," piebilst komandas pārstāvis.

Komandu bez Ozola veido vēl divi cilvēki – Agita Mezinska un Zita Mezinska.

Konkursa "Radām novadam" mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.