Pagājušā nedēļā tiesas sēdē izskatīja SIA "Eko osta" maksātnespējas pieteikumu pret SIA "Skonto būvi", un tiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot to par nepamatotu. Tiesa savā lēmumā norādīja, ka "Skonto būve" nemaz nebija iestājies samaksas termiņš un tas "Eko osta" bija zināms. Tiesa sevišķi norādīja, ka "Eko osta" bija informēta par šiem apstākļiem, kādēļ pielīgtais samaksas termiņš nav iestājies. Tāpat tiesa pamatoti secinājusi, ka Andreja Laškova vienpersoniski parakstīts brīdinājums nav atzīstams par brīdinājumu, ar kuru kreditors informētu parādnieku par nodomu iesniegt pieteikumu, jo "Eko osta" pārstāv vismaz divi valdes locekļi.

Jāpaskaidro, ka Laškovs ir "Eko osta" īpašnieks, viņam pieder 95% daļu uzņēmuma, liecina "crediweb.lv" dati. Atlikušie 5% pieder SIA "DKD Logistic". Laškovs ir arī "Eko osta" valdes priekšsēdētājs, viņa dēls – Andrejs Laškovs – valdes loceklis.

Tiesas secinājumiem pievienojas "Skonto būve", kas jau iepriekš norādīja, ka "Eko Osta" vārdā Laškovs apzināti ļaunprātīgi iesniedzis nepamatotu maksātnespējas pieteikumu, kurā acīmredzami slēpis ziņas.

"Skonto būve" 10. jūlijā vēršas tiesībsargājošās instancēs ar iesniegumu par "Eko osta" rīcību. Kriminālatbildību par šādu rīcību paredz Krimināllikuma 214. pants "Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana", ja pieteikuma iesniedzējs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēpis. Likumā paredzētais sods par šādu rīcību ir brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Slēpjot tiesai ziņas par savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudronu dīķi" sanācijas darbi", "Eko osta" nepamatoti prasīja samaksu. Šī samaksa tika prasīta par to darbu, kurš ietilpa darbu sadaļā, par ko pasūtītājs Vides Valsts dienests (VVD) tā arī nav samaksājis ģenerāluzņēmējam "Skonto būve". Kā zināms, par šīs summas samaksu "Skonto būve" ir cēlusi prasību tiesā pret VVD, un notiek tiesvedība.

Pušu noslēgtais līgums nosaka, ka "Eko osta" samaksu drīkst pieprasīt tikai tad, kad pasūtītāja inženieris akceptējis darbus un pēc tam, kad pasūtītājs ir veicis darbu apmaksu. Taču pasūtītājs, lai gan nepamatoti, tomēr nav parakstījis vairākus "Skonto būves" iesniegtos darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktus un nav veicis apmaksu par tiem. Līdz ar to "Skonto būve" nav līgumiska pamata veikt samaksu par "Eko osta" veiktajiem darbiem.