MNA trīs mēnešu laikā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājusi naudas līdzekļus 434 896 eiro apmērā 20 maksātnespējīgo uzņēmumu 489 darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa pirmajā ceturksnī bija 888 eiro. Salīdzinot 2016. gada pirmajā ceturksnī 26 maksātnespējīgo uzņēmumu 222 darbinieku prasījumu apmierināšanai tika novirzīti 144 682 eiro un vidējā viena darbinieka prasījuma segšanai piešķirtā summa bija 644 eiro.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem minētajā laika posmā izmaksātas AS "KVV Liepājas metalurgs" 413 darbinieku prasījumu apmierināšanai 365 848 eiro apmērā, maksātnespējīgās SIA "Baltic Crystal" 12 darbinieku prasījumu apmierināšanai 14 984 eiro apmērā, MSIA "Black Mammut" 18 darbinieku prasījumu apmierināšanai 11 634 eiro apmērā, MSIA "Uviks" septiņu darbinieku prasījumu apmierināšanai 11 070 eiro apmērā un MSIA "Gimex Baltija" sešu darbinieku prasījumu apmierināšanai 5965 eiro apmērā.

Tāpat MNA trijos mēnešos darbinieku prasījumu garantijas fondā ir atguvusi 16 840 eiro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem MNA apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.