Visu trīs Baltijas valstu finanšu ministri – Tomasss Toniste no Igaunijas, Dana Reizniece-Ozola no Latvijas un Viļus Šapoka no Lietuvas – pirmdien Briselē parakstījuši saprašanās memorandu, kurā vienojās harmonizēt kapitāla tirgus regulējumu, lai samazinātu šķēršļus investīcijām. Iniciatīvas mērķis ir investīciju piesaiste – veidojot kopēju kapitāla tirgu, apvienot spēkus un pārvarēt maza izmēra ierobežojumus.

"Mēs atbalstām trīs Baltijas valstu apņemšanos veidot kapitāla tirgu savienību. Mēs vērtējam to kā nozīmīgu un loģisku soli, kļūstot par arvien attīstītākām ekonomikām. Kapitāla tirgu apvienošana un harmonizēšana tālāk nostiprinās valstu pievilcību kā investīciju galamērķim, kas savukārt tālāk stiprinās izaugsmi, radīs darba vietas un arī padarīs tās izturīgākas. ERAB ir gandarīts vadīt pirmo kopīgo projektu par Baltijas mēroga segto obligāciju izveidi. Tas būs pārbaudījums tirgus attīstībai un arī memoranda darbībai," paudis ERAB viceprezidents Pjērs Heilbrons.

Dokumentā ir pausta trīs Baltijas valstu apņemšanās vienotā ietvarā nostiprināt sadarbību kapitāla tirgus attīstības jomā, kopīgi strādāt pie pasākumu plānošanas un ieviešanas, tostarp izveidojot harmonizētu tiesisko ietvaru, ieviešot kopīgus finanšu instrumentus, piemēram, segtās obligācijas, un attīstot nepieciešamo tirgus infrastruktūru.

Viens no pirmajiem kopīgajiem projektiem, kuru atbalsta ERAB, ir vienota tiesiskā ietvara izveide Baltijas mēroga segtajām obligācijām. Projekts noris sadarbībā ar EK Strukturālo reformu atbalsta dienestu.

"Mūsu kopīgais darbs nodrošinās ievērojamus ekonomiskos ieguvumus, piemēram, īpašai Baltijas mēroga aktīvu kategorijai – segtajām obligācijām – ir arī daudz lielāks potenciāls būt pievilcīgai starptautiskajiem investoriem, tādējādi uzlabojot finansējuma nosacījumus vietējā tirgū. Mēs arī ceram daudzkāršot uzņēmumu sākotnējo publisko piedāvājumu skaitu mūsu aktīvu tirgū un mobilizēt vietējos pensiju fondu un institucionālo investoru ieguldījumus. Visi pasākumi kopumā mūs virzīs tuvāk ilgtermiņa mērķim – sasniegt Attīstības tirgus statusu, kas vēl labāk sekmēs kapitāla ieplūdi un padziļinās pieeju finansējumam," norādījusi Reizniece-Ozola.
Turpmākajam darbam pie memorandā minētajām prioritātēm un sadarbības jomām, plānots lemt par izvērstu rīcības plānu. Tiks izveidota trīs valstu vadības komiteja, lai uzraudzītu Baltijas kapitāla tirgus pasākumu ieviešanas progresu.

"Aktīvs kapitāla tirgus ir izšķirošs ekonomikas attīstībai, jo tas dažādo uzņēmumu finansējuma avotus, ļauj tiem augt, sniedz finansējumu darbības izvēršanai, rada jaunas darba vietas, tādejādi palielina pievienoto vērtību ekonomikai," paudis Toniste.

"Ir gandarījums, ka mūsu un ERAB iniciatīva par segto obligāciju un vērtspapirizācijas tiesiskā un regulatīvā ietvara izveidi Lietuvā ir attīstījusies kā Baltijas kapitāla tirgus attīstības projekts. Memoranda parakstīšana ir kā piemērs sadarbībai starp trīs Baltijas valstīm. Tas paver labākas finansējuma iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī inovatīviem uzņēmumiem izmantot jaunus finansējuma avotus, kas arī attīstīs konkurenci finanšu tirgū un paplašinās investīciju iespējas jauniem finanšu instrumentiem, tādejādi sniedzot ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē, darba vietu radīšanā un finanšu tirgu stabilitātes nodrošināšanā," teicis Šapoka.

Atbalsts vietējā kapitāla tirgus attīstībai ir viena no ERAB stratēģiskajām prioritātēm. ERAB darbības veids paredz atbalstu ar vietējiem apstākļiem piemērotu pieeju, kas apvieno investīcijas, politisko dialogu un tehnisko palīdzību. ERAB darbojas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā kopš to neatkarības atjaunošanas un ir ieguldījis aptuveni divus miljardus eiro vairāk nekā 250 projektos, informē FM.