Apkopojam būtiskākās normatīva izmaiņas, kuras lielākā vai mazākā mērā skar gandrīz katru strādājošo.