Latvija atbalsta stingrākus koordinācijas un fiskālās disciplīnas pasākumus ne tikai eiro zonas valstīm, bet arī ne eiro zonas valstīm, lai netiktu veicinātas valstu atšķirības nosacījumu piemērošanā.

Par Augsta līmeņa darba grupas priekšlikumiem ES ekonomikas politikas koordinācijas stiprināšanai ceturtdien Eiropadomē diskutēs Eiropas Savienības valstu līderi. Priekšlikumu mērķis ir stiprināt Stabilitātes un izaugsmes pakta funkcionēšanu un paplašināt makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzību. Komisijas priekšlikumi paredz no 2011.gada ieviest tā dēvēto "Eiropas semestri", lai ES līmenī pārraudzītu nacionālo budžetu atbilstību Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām, valsts parāda un budžeta deficīta ciešāku uzraudzību, noteikt sankciju mehānismus dalībvalstīm, kas nepilda Stabilitātes un izaugsmes pakta prasības, eiro zonas makroekonomiskās uzraudzības pastiprināšanu un padziļināšanu.

Latvija kopumā piekrīt Eiropas Komisijas idejai par "Eiropas semestri", pausts valdības apstiprinātajā pozīcijā. Vienlaikus ir svarīgi atrast pareizo balansu starp ES līmeņa uzraudzību un valstu nacionālo budžetu sagatavošanas procesu, lai neierobežotu dalībvalstu nacionālo institūciju tiesības noteikt un īstenot izvēlēto politiku kursu, norādīts pozīcijā. Latvija sagaida diskusiju turpinājumu Augsta līmeņa darba grupā par ekonomikas politikas koordinācijas stiprināšanu, lai sagatavotu ziņojumu oktobra Eiropadomei.