Īpaši paredzēts atbalstīt ģimenes ar vairākiem bērniem - gaidāmas piemaksas ģimenēm, kas audzina divus un vairāk bērnus. Papildu atbalsts būs arī audžuģimenēm.

Piedāvājam svarīgākos faktus par 2018. gadā gaidāmajām izmaiņām sociālajā jomā, ko apkopojusi Labklājības ministrija.