Kopā izsludināti 30 likumi. To oficiālā publikācija pieejama vietnē "www.vestnesis.lv".

25 pavadošie likumi izsludināti "Latvijas Vēstneša" 6. decembra laidienā, taču atlikušie četri - 29. novembra un 1. decembra laidienos.

Ar trešdien izsludināto likumu apstiprināts valsts budžets 2018. gadam ieņēmumos 8 753 146 235 eiro, bet izdevumos 8 954 188 268 eiro. Mērķdotāciju apjoms pašvaldībām − 353 304 927 eiro.

Likumam par valsts budžetu ir vairāki pavadošie likumi, piemēram, grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, grozījumi Izglītības likumā, grozījumi Ārstniecības likumā, grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums, grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.

Valsts budžeta 2018. gadam likums stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī.