Būvniecības produkcijas pieaugumu ietekmēja apjoma kāpums inženierbūvju būvniecībā par 30,6%. Būvdarbu apjoma pieaugums bija gandrīz visās inženierbūvniecības jomās: autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 28,2%, ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā – par 51,4%. Ievērojams kāpums bija arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 49,5%, vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – par 41% un citu inženierbūvju būvniecībā – par 81,7%.

Ēku būvniecībā produkcijas apjoms pieauga par 11,8%, ko ietekmēja apjoma kāpums nedzīvojamo ēku būvniecības sektorā par 20,2%. Savukārt dzīvojamo ēku būvniecībā bija kritums par 11%.

2017. gadā tika izsniegtas 2540 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības sākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 531,1 tūkstotis kvadrātmetru, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 1948 būvatļaujas par kopējo platību 395,8 tūkstoši kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 202 būvatļaujas par kopējo platību 336 tūkstoši kvadrātmetru. No tām jaunbūvēm izsniegtas 113 būvatļaujas par kopējo platību 134,7 tūkstoši kvadrātmetru.