Jūnijā Latvija eksportēja preces 1,03 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,33 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada jūniju ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 43,1% līdz 43,7%.

Pirmajā pusgadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 13,14 miljardus eiro – par 1,06 miljardiem eiro jeb 8,7% vairāk nekā 2017. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 5,96 miljardus eiro (palielinājums par 524,6 miljoniem eiro jeb 9,7%), bet importa – 7,18 miljardus eiro (pieaugums par 531,7 miljoniem eiro jeb 8%).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2018. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2017. gada jūniju eksporta vērtība bija par 11,2% un importa par 7,7% lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 1,5%, bet importa – par 6,6%.

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,4%), Zviedrija (6,7%) un Vācija (6,4%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,1% no importa kopapjoma), Vācija (10,4%), Polija (9,6%) un Igaunija (7,8%). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūnijā veidoja 9%, bet importā – 5,1%.

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2018. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2017. gada jūniju ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 19,7 miljoniem eiro jeb 2,8 reizes. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot mobilo telefonu eksportam par 28,5 miljoniem eiro jeb 61,6%.

Mehānismu un mehānisko ierīču importa palielināšanos 2018. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2017. gada jūniju ietekmēja turboreaktīvo dzinēju un citādu gāzturbīnu importa pieaugums par 62,9 miljoniem eiro. Tajā pašā laikā elektroierīču un elektroiekārtu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa kritums par 27,1 miljoniem eiro jeb 53%.