Savukārt privāto pensiju fondu dalībnieku skaits 2017.gada astoņos mēnešos ir palielinājies par 3% jeb 8070 cilvēku. Līdzekļus privātajos pensiju fondos Latvijā augusta beigās krāja 280 307 cilvēki.

Tāpat publiskotā informācija liecina, ka privātie pensiju fondi kopš gada sākuma dalībniekiem nodrošinājuši vidēji 1,96% ienesīgumu. Tostarp sabalansētajiem pensiju plāniem, kas piedāvā konservatīvāku ieguldījumu politiku, ienesīgums kopš gada sākuma augusta beigās bija 1,46%, aktīvo pensiju plānu vidējais ienesīgums bija 2,72%, bet vienīgā konservatīvā pensiju plāna ienesīgums bija negatīvs - mīnus 0,55%.

Latvijā darbojas seši privātie pensiju fondi (pieci - atklātie pensiju fondi un viens slēgtais pensiju fonds), piedāvājot 17 dažādus pensiju plānus, kas atšķiras pēc līdzekļu ieguldīšanas stratēģijas.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.