PVD skaidro, ka slimās cūkas būs jālikvidē. Dienests arīdzan sācis izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā ĀCM iekļuvis novietnē.

Šovasar šis ir jau piektais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām. Mēris ir skāris piecas saimniecības četros novados. Pēdējais gadījums 6. jūlijā konstatēts Neretas novadā, kur ar ĀCM sasirga 27 mājas cūkas.

PVD piemājas cūku turētājiem atgādina, ka vasaras mēnešos risks ienest vīrusu mājas cūku saimniecībās ir ievērojami lielāks. Meža cūku barus ir kuplinājuši pavasarī dzimušie sivēni, tādējādi uzturot meža cūku populāciju un vīrusa klātbūtni dabā, savukārt pagalmos un pļavās, kurās meža cūkas mēdz ieklīst, aug zāle, kuru neapzinīgāks saimnieks kāro izbarot cūkām.

Lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM, PVD piekodina stingri ievērot biodrošības pasākumus:

  • Jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
  • Nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās;
  • Pastāvīgi jāapkaro grauzēji;
  • Nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
  • Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus u.c.;
  • Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;
  • Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi;
  • Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.