Kā portālu "Delfi" informēja Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore Aiga Grasmane, lielais priežu smecernieks gadu desmitiem ir nodarījis bojājumus mežaudzēm, taču jaunās tehnoloģijas un pētījumi varētu situāciju mainīt. Latvijas Meža īpašnieku biedrība iesaistījusies ES finansētā projektā „WeevilSTOP", kas ir sācies šī gada 1.oktobrī un kura mērķis ir rast risinājumus koku stādiņu mehāniskai pārklāšanai ar vasku.

Šobrīd stādiņu apstrāde notiek pusmanuāli. Pilnībā automatizēts process dotu iespējas samazināt izmaksas, kas šo dabai draudzīgāko metodi padarītu konkurētspējīgāku, salīdzinot ar ķīmiskajām metodēm.

Šobrīd pieejamie ķīmiskie aizsardzības līdzekļi ir toksiski - ne tikai cilvēkiem, kas ar tiem rīkojas, bet arī dzīvniekiem un ūdens sistēmām. Fiziskā aizsardzība izveido barjeru, kas kavē kukaiņa barošanos ar jaunajiem kociņiem bez insekticīdu lietošanas.

Grasmane papildināja, ka projekts ir nupat apstiprināts un finansējuma sadale būs janvārī. Galvenais projekta partneris ir Norvēģijas Tehnoloģiju institūts, kas izstrādā jauno tehnoloģiju.

Latvijas puses loma būs jauno zināšanu un tehnoloģiju pielietošanas rezultātu novērtējums. Latvijas meža aizsardzības speciālistam būs iespēja papildināt savas zināšanas projekta ietvaros. Latvijā iespējams tiks izmēģinātas jaunās tehnoloģijas, tādējādi projekts Latvijai nav finansiāli tik ietilpīgs, bet iespēja izglītoties gan speciālistiem, gan meža īpašniekiem, un izmēģināt jauno tehnoloģiju Latvijā.

Priežu smecernieks ir kaitēklis, kas barojas apgraužot jaunos skuju kociņus, kuri aiziet pēc tam bojā. Katru gadu Eiropā meži 140 miljonu vērtībā tiek iznīcināti, smecerniekam nograužot jauno neaizsargāto kociņu mizu.

Taču pastāv veidi kā samazināt vaboles uzbrukumus - vai nu ar ķīmiskiem, vai mehāniskiem līdzekļiem.

Triju gadu laikā „WeevilSTOP" projekts uzlabos šobrīd pastāvošo no insekticīdiem brīvo metodi, apsmidzinot skuju koku stādiņus ar vasku.

Stādiņa stumbra manuālā apklāšana ar vasku tiks optimizēta un automatizēta, kas nodrošinās augstāku augu aizsardzību pret smecernieka uzbrukumiem, labākus darba apstākļus, kā arī ātrāku un efektīvāku stādaudzētavu darbu. Projekta rezultāti dos ievērojamu ekonomisku ieguvumu Eiropas mežsaimniecības organizācijām un uzņēmumiem.

Projektā piedalās organizācijas no Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas, Igaunijas, Itālijas un Beļģijas.