Pēc viņas teiktā, piena iepirkuma cena pēdējos 8-9 mēnešos ir stabilizējusies. Jūlijā Latvijā vidējā piena iepirkuma cena Latvijā bija apmēram 300 eiro par tonnu, kas ir nedaudz zemāka par vidējo piena iepirkuma cenu Eiropas Savienībā (ES). "Ja tirgus cena saglabāsies stabila, un nenotiks negaidītas svārstības, nozarei vajadzētu attīstīties. Nav nekāda pamata, kāpēc piena ražošanai turpmāk neaugt. Ganības mums ir, zālāju arī pietiek. Ja vien saimniekiem tas liksies ekonomiski izdevīgi, nozare attīstīsies," sacīja Krieviņa.

Krieviņa piebilda, ka šobrīd nav faktoru, kas liecinātu par svārstībām Latvijas piena tirgū. Latvijas piena lopkopības saimniecības ir pārvarējušas iepriekšējos gados aizvadīto krīzi nozarē. Piena liellopu un saimniecību skaits krīzes dēļ nav būtiski samazinājies salīdzinājumā ar pirmskrīzes laiku.

Krieviņa sanāksmē pastāstīja, ka ganību un dabas resursu pieejamības ziņā Latvijas rādītāji ir starp augstākajiem Eiropā. Vienlaikus Latvijas piena lopkopības saimniecībām vēl ir jāuzlabo efektivitāte, lai nodrošinātu konkurētspēju salīdzinājumā ar citām ES valstīm.

Latvijas piena ražotājiem nepieciešams uzlabot sadarbību gan savstarpēji, gan arī jāuzlabo sadarbība starp piegādes ķēdes posmiem, lai mazinātu piena iepirkuma cenas svārstību ietekmi un sekmētu piena nozares attīstību. Tāpat jāstrādā pie ražošanas efektivitātes uzlabošanas, optimizējot izmaksas, kā arī pārņemot labas prakses piemērus no ražotājiem citās valstīs. "Saimniecībām ir svarīgi mācīties no citu valstu, un citu zemnieku pieredzes, un domā, kā ražot efektīvāk. Kooperācija, ražošanas izmaksu samazināšana un efektivitātes kāpināšana ir apstākļu kopums, kur mūsu saimniekiem ir iespēja mācīties, pilnveidoties un augt," teica ZM valsts sekretāra vietniece

Krieviņa teica, ka patlaban Latvijas piena lopkopības saimniecības saražo 986 000 tonnu piena, no kurām 83% jeb 814 000 tonnu tik iepirktas. No iepirktā piena daudzuma 256 000 tonnu jeb 26% tiek izvestas ārpus Latvijas, bet 558 000 tonnas iepirktas pārstrādei. Mazliet piena Latvijā tiek arī importēts. Kopumā Latvijā gadā tiek pārstrādātas 640 000 tonnas piena. No pārējā saražotā piena, kas netiek iepirkts pārstrādei vai izvests ārpus Latvijas, tiešajā tirdzniecībā tiek pārdotas 11 000 tonnas piena, bet pašpatēriņam atliek 16% piena.

Arī piena pārstrāde Latvijā attīstās, atzīmēja ZM valsts sekretāra vietniece. Uz Krieviju eksportētajam pienam rastas noieta iespējas citās valstīs.

Viņa piebilda, ka Eiropas Komisijas (EK) un Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) vērtējumā par piena nozares nākotnes perspektīvu līdz 2020.gadam pasaulē vidēji par 16 miljoniem tonnu gadā pieaugs piena produktu patēriņš saistībā ar iedzīvotāju skaita, labklājības līmeņa paaugstināšanos. Ķīna joprojām saglabāsies piena importa līdere, galvenokārt importējot piena pulveri, un sūkalas. Tāpat nākotnē prognozējams piena importa pieaugums Āfrikā. ES piena ražošana turpinās pieaugt.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra (LDC) aplēsēm vidējā piena iepirkuma cena šogad augustā Latvijā salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo mēnesi pieaugusi par 61,4%, bet mēneša laikā tā pieaugusi par 0,9% - līdz vidēji 300,8 eiro par vienu tonnu. ES piena vidējā iepirkuma cena šogad augustā bija 344,8 eiro par vienu tonnu.