Viņa pastāstīja, ka radošās aģentūras pakalpojumus paredzēts sniegt no līguma slēgšanas brīža līdz 2020. gada 31. decembrim. Attiecīgo pakalpojumu iegāde tiek līdzfinansēta no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) piešķirtajiem līdzekļiem.

Investīciju projekta īstenošanai ir izsludināts arī iepirkumu konkurss, kuram pretendenti var pieteikties līdz šā gada 10. augustam, pulksten 15.

Ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-Tenders sistēmā, iesniedzot Pretendenta elektroniskās iepirkuma sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskās iepirkuma sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

E-Tenders sistēmā iesniegtie piedāvājumi tiks pieņemti un izvērtēti, lai piedalītos iepirkuma procedūrā. Jebkuru priekšlikumu, kas iesniegts ārpus E-Tenders sistēmas, tiks deklarēts kā iesniegts neatbilstoši un neiesaistīsies iepirkuma procedūrā.

Piedāvājumi tiks atvērti E-Tenders sistēmā, 2018. gada 10. augustā pulksten 15 atklātā sanāksmē. E-Tenders sistēmā ir iespējams sekot līdzi iesniegto piedāvājumu atvēršanai tiešsaistē.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm.

"Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem.