Pūces plāns arīdzan paredz, ka "Rīgas satiksmei" reizi mēnesī būs jāatskaitās pašvaldībai par izstrādātā plāna izpildi.

Vēstīts, ka Augstākā tiesa uzdevusi no nākamā gada apturēt "Rīgas satiksmes" un pilnsabiedrības "Rīgas mikroautobusu satiksme" starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu. Līdz ar to galvaspilsēta varētu palikt bez iespējas pārvadāt pasažierus mikroautobusos.

Abi uzņēmumi 2013. gada 4. janvārī noslēdza līgumu par mikroautobusu pārvadājumiem. Saskaņā ar līgumu pakalpojumus bija paredzēts sniegt piecus gadus līdz 2018. gada 30. aprīlim.

2016. gada oktobrī "Rīgas satiksme" izsludināja sarunu procedūru, lai atrastu jaunu pakalpojuma sniedzēju, kurš darbu sāktu šā gada 1. maijā. Taču "Rīgas satiksme" pērn maija tik un tā noslēdza papildvienošanos ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi", kas pagarināja 2013. gada līgumu līdz 2020. gada oktobra izskaņai.

Uzņēmums "Liepājas autobusu parks" vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atzīt papildvienošanos par spēkā neesošu, jo tā noslēgta ārpus publiskā iepirkuma procedūras. Šis uzņēmums lietā lūdza piemērot pagaidu noregulējumu, proti, aizliegt pildīt papildvienošanos.

Administratīvā rajona tiesa, izskatījusi pagaidu aizsardzības lūgumu, atzina, ka strīdus vienošanās ir pirmšķietami prettiesiska un aizliedza to pildīt.

"Rīgas satiksme" un "Rīgas mikroautobusu satiksme" par šo tiesas lēmumu iesniedza blakus sūdzību, norādot, ka papildvienošanās noslēgšana bija nepieciešama, lai nodrošinātu, ka pēc 2018. gada 1. maija Rīgas iedzīvotāji nepaliek bez mikroautobusu pakalpojumiem, jo iepirkumu procedūrā neesot iespējams nodrošināt, ka jaunais pakalpojumu sniedzējs varēs sākt pakalpojumu sniegšanu jau 2018. gada 1. maijā.